Endüstri 4.0 ve İş Analizi Dünyası

İlk kez 2011 yılında Almanya'da düzenlenen bir fuarda gündeme gelen ‘Endüstri 4.0' kavramı genel anlamıyla bir üretim tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu üretim tekniği ile akıllı teknoloji ve tekniklerin (Büyük Veri, İş Zekâsı, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi vb.) üretimin her aşamasında kullanılması ve merkezileşen üretim yapısının terk edilerek esnek üretime geçişin sağlanması hedeflenmektedir. Bu yazımızda bizler iş analisti olarak bu akımdan nasıl etkilenecek ve bu akıma ayak uydurmak için neler yapmamız gerekecek bunlardan bahsediyor olacağız.

İlk olarak Endüstri 4.0' a geçiş aşamalarını sıralamak gerekirse;

  • Endüstri 1.0: (1784): Üretimin, su ve buhar gücüyle çalışan mekanik üretim ekipmanlarına dayandığı dönemdir.
  • Endüstri 2.0: (1870): İş bölümü ve elektrik enerjisinin kullanımıyla sağlanan seri üretime dayanmaktadır.
  • Endüstri 3.0 (1969): Üretimi daha fazla otomatikleştirmek için elektronik ve bilgi teknolojisinin kullanımına dayanmaktadır. Yaklaşık 2010 yılına kadar devam eden süreci kapsamaktadır.
  • Endüstri 4.0 (bugün): Akıllı fabrikalar yaratan, siber-fiziksel sistemlerin kullanımına dayanmaktadır.

Almanya'da ki ‟Industry 4.0‟ ile Çin' deki imalat sektörünü daha da geliştirmeye yönelik ulusal stratejik plan ve sanayi politikası olan ‟Made-in-China 2025“ hedeflerinin karşılaştırıldığı bir literatür çalışmasında her iki üretim hedefinde de ‘Üretimde Nesnelerin İnterneti' kullanımı hem müşterilere hem de tedarikçilere akıllı üretim aracılığı ile sağlandığı ve sonuçta rekabetçi ve yenilikçi üretim ortamının oluşturulduğu vurgulanmıştır.

Endüstri 4.0 kavramını başarıyla benimseyen şirketlerin ortak noktalarına baktığımızda;

  • İş süreçlerine, yönetim sistemlerine ve çalışanlarına aynı özeni gösterirken, operasyonlarında akıllı teknolojileri kapsamlı bir şekilde kullandıklarını,
  • Otomasyona ve dijitalleşmeye, üst yönetim tarafından yönlendirilen ve kuruluşların yönetimsel işgücünün çoğunluğunu içeren kapsamlı bir dönüşüm programı olarak yaklaştıklarını,
  • Eğitimlerini hem kuruluşların hedeflerine hem de yöneticilerden ön saflardaki operatörlere kadar bireysel öğrencilerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarladıklarını ve özelleştirdiklerini gözlemliyoruz.

Akıllı Fabrikalar ve Yazılım

Dördüncü endüstri devriminin anahtar özelliklerinden biri de akıllı fabrikalardır. Akıllı fabrikalar siber-fiziksel sistemlerle donatılmış, nesnelerin internetini kullanabilen yeni bir oluşumun parçasıdır. Bu yeni oluşum aynı zamanda büyük veri, bulut bilişim, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ gibi yeni teknolojilerle birlikte anılmaktadır.

Akıllı fabrikalar ve akıllı fabrikaların kullandığı teknolojiler için yazılım sektörünün oynadığı kilit rolün ele alındığı bir çalışmada “Akıllı fabrikalarda iş sürecinin esnek üretime uygun şekilde üretim yapabilecek donanımlarla yürütülmesi istenmekledir. İnsan ise bu süreçte üretimi gerçekleştirecek robot gibi donanımları tasarlayan, programlayan, bakımını yapan vb. rolüne geçsin istenmektedir. İnsanın akıllı fabrikalardaki rolünde başarılı olabilmesi için yeni teknolojileri yönetebilecek yeteneklerle donatılması gerekmektedir. Bu da ancak Endüstri 4.0 süreçlerine uygun planlanmış bir eğitim modeli ile olur.” ifadesine yer verilmektedir. Tam olarak bu noktada bizler endüstrinin teknolojiye evrimselleşmesi süreci boyunca adaptasyonu hızlandırma, endüstri ve teknoloji arasındaki boşlukları kapatma noktasında devreye giriyoruz. Böylelikle müşteri ihtiyaçlarını ve marketteki yeni fırsatları yakalamayı sağlıyoruz.

Endüstri 4.0 yaklaşımının temellerine baktığımızda Büyük Veri, İş Zekâsı, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi gibi akıllı teknolojiler ile karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi sizlerle BA-Works tarafından iş analizi alanında hazırlanan ‘Türkiye İş Analizi Raporu' sonuçlarını paylaşacağım. Diğer sektör anketlerinden farklı olarak iş analizi ve IT birlikteliğine odaklanıldığı söylenen bu raporda IT ekiplerinin gelecekte CRM, big data ve iş zekâsı alanlarındaki projelere ağırlık vereceği elde edilen sonuçlar arasındaydı. BA-Works Yönetici Ortağı Pınar Cinali, uluslararası iş analizi konferansında şunları söyledi:

“Rapor, iş analistlerinin halen iş ve teknoloji birimleri arasında bir köprü gibi çalıştığına ışık tutuyor. Buna göre, iş analizi kurumların yüzde 62'sinde BT organizasyonları içinde konumlandırılırken, bağımsız iş analizi departmanlarının bulunduğu kurumların oranı yüzde 15'te kalıyor. Rapora göre, iş analistleri değişen iş ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için sahip olmaları gereken başlıca yeteneğin yaratıcı düşünme olduğuna inanıyor. Problem çözebilme/karar verebilme, stratejik düşünme, iletişim, metodolojiler, domain ve teknoloji know-how'ı ile eleştirel düşünme gibi yetkinlikler de iyi bir iş analistinin mutlaka taşıması gereken nitelikler olarak öne çıkıyor.”

Hızla gelişen ve değişmekte olan bilişim dünyasında bilinçlenen tüketicilerin artması ve ürün ömürlerinin kısalması gelenekselleşen yöntemlerin geride bırakılmasına ve yeni yöntem ve akımların daha fazla talep görmesine sebep olmaktadır. İş planı ve iş gereksinimlerini belirleme, iş sorunlarına çözümler bulma noktasında bizler iş bilgimizi ve analitik uzmanlığımızı yeni teknolojileri kullanarak gösterdiğimiz sürece paydaşlara değer katan çözümler sunabiliriz.

Kaynakça

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903682

https://www.researchgate.net/profile/Ilker_Avsar/publication/349771684_Siber-Fiziksel_Sistemler/links/604111fc92851c077f18847e/Siber-Fiziksel-Sistemler.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Frank/publication/327138862_The_expected_contribution_of_Industry_40_technologies_for_industrial_performance/links/5b8050e2299bf1d5a724ce20/The-expected-contribution-of-Industry-40-technologies-for-industrial-performance.pdf

https://www.linkedin.com/pulse/business-analysis-fourth-industrial-revolution- https://www.iiba.org/professional-development/knowledge-centre/articles/business-value-of-industry-4-0-in-a-manufacturing-plant/

https://ba-works.com/blog/endustri-4-0-akimindan-analistleri-nasil-etkilenecek/ https://ba-works.com/blog/is-analizi-alaninda-turkiyede-bir-ilk-turkiye-is-analizi-raporu/

Haberdar olun!

E-bültenimize kayıt olarak tüm yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.

"Sisasoft İnternet Sitesi kullanım deneyiminizi kişiselleştirmek ve iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Ziyaretinizi varsayılan ayarlarla gerçekleştirerek Sisasoft Gizlilik Politikası'da belirtilen şekilde çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz."

0312 227 06 34